Grenzeloos denken, grenzeloos doen
 

De wereld zit vol verrassingen  

 

What's up


Terug naar overzicht

13-07-2017

Een fantastische training van Quality Contact

KATA Coaching, de missende schakel.

Al vele jaren houd ik mij bezig met het coachen van individuen maar ook van bedrijven en organisaties. Veelal starten we met het in kaart brengen van de behoefte. De simpele vragen “wat gaat goed en wat kan beter” zijn de basis van onze aanpak. Vanuit een goed onderbouwd advies mogen we dan aan het werk en begeleiden we de ondernemer naar zijn volgende stap. We zijn hier echt succesvol gebleken en toch is er een grotere uitdaging dan het behalen van het direct meetbare resultaat.

Beklijven
Veel coachtrajecten worden afgerond met goede resultaten en de rekening wordt met veel waardering betaald. Maar als we na een jaar eens terug gaan naar het bedrijf, dan zien we dat veel van de oude gewoontes weer bepalend zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Steeds weer wordt het duidelijk dat het individuele gedrag tijd nodig heeft om te beklijven of in te slijten. De centrale vraag is dan ook; “Hoe zorg je er nu voor dat de voorgenomen verbeteringen en veranderingen standhouden?”. Je zou ook kunnen zeggen: “Hoe draag je jouw coachende rol over aan de gecoachte organisatie?”.

KATA methodiek
Waar herken je een gezonde organisatie aan? Ze hebben een gezonde structuur, een aantrekkelijke cultuur en ze vernieuwen en verbeteren continu. Wellicht zijn de laatste twee het resultaat van de eerste twee. Wat mist er dan bij bedrijven die, ondanks verbeter en coachtrajecten, toch weer terugvallen in oude gewoontes? Hoe kunnen wij, als coaching partner, ervoor zorgen dat de beoogde veranderingen een blijvende verbetering veroorzaken? Het antwoord is te vinden in permanent verbeteren, als dagelijks en geïntegreerd onderdeel van alle werkzaamheden van zowel management als werkvloer. Dit is de essentie van KATA.

Routines vormen de sleutel
Het menselijk brein zoekt altijd de kortste weg en dat maakt dat we heerlijk kunnen terugvallen op ons ingesleten gedrag. Hierdoor kunnen we tal van handelingen uitvoeren zonder dat we daar diep over na moeten denken. De keerzijde hiervan is dat onze hersenen van nature niet bereid zijn om zomaar van deze, soms ongewenste, routinematige patronen af te stappen. Als we dit nu van de positieve kant bekijken kun je zeggen dat het zaak is om nieuw, gewenst gedrag, in te slijten zodat het brein ze gaat accepteren als “de kortste weg”. De KATA methodiek gaat uit van dit mechanisme. Iedere dag, door ingesleten routines, kleine stapjes te maken die uiteindelijk resulteren in grote veranderingen.

Conclusie
De KATA methodiek is veel meer dan alleen een methode. Het is een filosofie die diep kan wortelen in een organisatie waardoor continu verbeteren in het DNA van iedere medewerker wordt geëtst.
In mijn brein en in het denken van Bloom Advies heeft het al een onuitwisbare plek ingenomen.
Terug naar overzicht