Grenzeloos denken, grenzeloos doen
 

De wereld zit vol verrassingen  

 

What's up


Terug naar overzicht

06-06-2018

Over duurzame inzetbaarheid

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.
Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen in 2018 zijn:
• het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
• het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
• het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
• of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.
Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:
• het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
• of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.
Aanvraagperiode en hoogte subsidie
Het vierde aanvraagtijdvak loopt van maandag 25 juni 2018 om 9:00 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018 om 17:00 uur. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is in dit tijdvak maximaal € 15.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 12.500,-.
Met dank aan dè subsidiekenner, Jan-Hendrik van Tuil (van Tuil Bedrijfsadvies)Terug naar overzicht